Nieuws

 • Daar kunnen we alleen maar “voor” zijn.

  Zijn wij een partij die “overal tegen is”? Nee, natuurlijk niet. Maar helaas moeten wij constateren dat veel voorstellen van dit college van burgemeester en wethouders, meer dan genoeg redenen geven om kritisch te reageren. We hebben een woningcrisis én een groep mensen die niet uitgaat van bezit, maar van gebruik. Jong en oud. Maar betaalbare, duurzame en energie neutrale woningen waar het goed toeven is? Hier kunnen we alleen maar “voor” zijn. Lees verder

 • Blink

  Omdat er nog geen andere afvalophaaldienst voor 2021 en daarna was gecontracteerd, is het contract met de huidige afvalverwerker Baetsen te elfder ure met een jaar verlengd. Voor een nieuwere vorm van afvalverwerking was er alleen maar een bidbook van Blink. En één bidbook is geen bidbook. Eén keus is geen keuze. We kunnen een op het oog goede dienst niet zomaar kiezen zonder een vergelijking met andere diensten. En daarom hebben wij niet in kunnen stemmen met het “Blink voorstel”. Lees verder

 • De Bongerd

  Onlangs heeft de gemeenteraad het voorstel “Scenariokeuze sporthal de Bongerd” behandeld. Bij dit onduidelijke voorstel, moest een keuze worden gemaakt voor óf nieuwbouw, óf renovatie van sporthal de Bongerd. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat voor een op zichzelf mooi initiatief van deze omvang, een rammelend en ondoorzichtig voorstel de basis vormt. Lees verder

 • Vertoning

  Wat een schertsvertoning, het zgn. interpellatiedebat over de kosten voor het nieuwe dorpshuis. Voor de duidelijkheid: een interpellatiedebat is een aangevraagd debat in een gemeenteraadsvergadering, waarin een wethouder verantwoording moet afleggen over een van tevoren aangegeven onderwerp. Wij, de oppositiepartijen VVD, Dorpsbelang en VOOR U! hadden dit debat aangevraagd. Maar het werd helemaal geen debat, want daar was geen tijd voor. Het werd poppenkast van heel korte duur. Lees verder

 • Waarom nu wéér het Dorpshuis?

  U zit er niet op te wachten en wij ook niet, maar we hebben het dossier Dorpshuis open moeten houden. Zeer tegen onze zin in, maar we kunnen niet anders omdat we als raadsleden een controlerende taak hebben. Het is onze taak, onze plicht, om zaken die ons worden voorgelegd met zowel de inhoudelijke dossierkennis van een raadslid, maar ook door de ogen van inwoners te bekijken. En daarop te reageren als er zaken niet kloppen. Lees verder

 • Scholen in Breugel: Hoe nu verder?

  Een ander al vergevorderd plan is om in Breugel een nieuw onderkomen te bouwen voor de basisscholen de Krommen Hoek en de Regenboog. De plaats hiervoor is al besloten: deze “duoschool” met rond de 250 leerlingen komt op de plaats van de huidige Krommen Hoek. Gaan “we” na 3 miljoen overschrijding voor een dorpshuis, bijna 3 miljoen euro meer betalen voor overdreven enthousiasme voor de locatie de Krommen Hoek? Lees verder

 • Het Dorpshuis: Vragen en antwoorden

  Onlangs heeft een meerderheid van CDA, D’66, DorpsVisie en PvdA/GL groen licht gegeven om een dorpshuis te bouwen in de voormalige Sint-Petrus’ Banden kerk. Niet lang daarna hebben zij antwoorden gegeven op vragen die onder inwoners leven. Een aantal antwoorden kloppen helaas niet. Graag maken we gebruik van deze vragen om het juiste beeld te geven. Lees verder

 • Beslissing Dorpshuis: Waarom VVD tegen was.

  De kogel is door de kerk. Na 40 jaar discussie, komt er een dorpshuis in de voormalige Sint-Petrus’ Banden kerk, zo heeft een meerderheid van DorpsVisie, CDA, PvdA-GroenLinks en D’66 in de gemeenteraad besloten. Je kunt je overigens afvragen of een dorpshuis echt nodig is als je er zo lang over kunt blijven praten, maar goed, het besluit is genomen. Om talrijke redenen waren wij als VVD tegen het voorstel. Lees verder

 • Stem NEE tegen het plan voor het Dorpshuis

  Wij zien het nieuwe dorpshuis in het kerkgebouw eigenlijk niet zitten, vanwege de kosten, de omvang en de onvolwassenheid. En u: bent u er zo enthousiast over dat u er €530 per persoon voor over hebt? Nee toch... Stem daarom Nee, dit plan moet van tafel ! Lees verder

 • Wat te doen met 9 miljoen?

  Er is een voorbesluit genomen over een dorpshuis in de voormalige Petrus Bandenkerk. Na 40 jaar discussie over een dorpshuis, wordt tijdens een vakantieperiode van een paar weken een besluit over een investering van 9 miljoen verwacht. Hiervoor wordt 9 miljoen euro uitgetrokken. De VVD vindt dat we dit besluit bij ú moeten neerleggen. Lees verder

 • Recht zo die gaat.

  Het begint met een ander idee over de betekenis van een financieel tekort. De coalitie van DorpsVisie, het CDA en PvdA-GroenLinks, beschouwen het tekort op de begroting van Son en Breugel een incident. Maar: er komt zwaar weer aan. Het wordt tijd voor een breed beeld over onze financiële situatie in de komende jaren. Lees verder

 • Raad in Son en Breugel

  Donderdagavond 11 juni vond de raadsvergadering plaats van de gemeenteraad van Son en Breugel. Online, dus veel lastiger om je standpunt over te brengen en een mening te ventileren. Zeker in deze raad, waar de meerderheid meeloopt met het college. Uw weet, het college voert uit, en de raad stelt kaders en controleert. Niet in Son en Breugel. Hier controleert de meerderheid van de raad niet. Lees verder

 • Vragen, maar geen antwoorden.

  Langzaam komt de politieke molen in ons dorp weer op gang. Dat betekent niet dat alles heeft stilgestaan. Sterker nog, er is heel veel gebeurd en dat komt allemaal tegelijk naar buiten. Alleen onder een verkeerd gesternte. Het definitief ontwerp van het Dorpshuis wordt deze maand gepresenteerd. Onze vragen over de financiën leveren niets op. We hebben nog steeds geen idee wat dit project onze gemeente gaat kosten. Waar een constructief politiek samenspel tussen raadsleden en wethouders op zijn plaats is, is het vaak een strijd tussen coalitie- en oppositiepartijen. Lees verder

 • Schriftelijke vragen Voorlopig Ontwerp Dorpshuis

  Onlangs hebben wij het Voorlopig Ontwerp Dorpshuis ontvangen. Het ontwerp zoals wij dit hebben gekregen, is er voornamelijk op gericht hoe het dorpshuis er uit komt te zien, hoe het gebouw kan worden ingericht en kan worden gebruikt. De VVD-fractie heeft enkele vragen aan het College gesteld. Lees verder

 • Financiën en nog iets anders

  Voor de coalitie van DorpsVisie, CDA en PvdA-GroenLinks, was het schrikken. Onlangs stond in het ED, dat we in Son en Breugel “een serieus financieel probleem hebben, en dat er maatregelen moeten worden genomen om niet verder uit de pas te gaan lopen”. Lees verder

 • Bezoek Planetenlaan-Eind

  Er ligt een plan voor de bouw van rond 49 woningen op de locatie "Planetenlaan-Eind" in Breugel. De VVD-fractie in Son en Breugel vindt altijd dat je bij bezwaren van bewoners gewoon eens moet gaan kijken. Lees verder

 • VVD-fractie tegen plan Schoollocatie Breugel

  Op donderdag 19 december is er een raadsvergadering geweest, met o.a. als agendapunt "Schoollocatie Breugel". Hierbij onze inbreng, met als boodschap dat wij om financiële en praktische redenen tegen 2 scholen op de locatie Krommen Hoek zijn. Lees verder

 • VVD Meets DDW 2019

  Het VVD-netwerkbestuur Brainport Regio en de VVD Statenfractie nodigen u uit voor het evenement “VVD meets DDW” op zaterdag 26 oktober. Lees verder

 • Debatavond Aardgasvrij wonen

  © VVD

  Op 3 oktober organiseert de VVD-Brainport Regio een bijeenkomst over aardgasvrij wonen. De avond is bedoeld voor VVD-leden en sympathisanten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en er meer over willen weten. Na afloop is er een borrel voor alle genodigden. Lees verder

 • Save the Date Zaterdag 20 oktober 2018

  © secretaris VVD Brainport Regio

  Save the Date Zaterdag 20 oktober 2018 Lees verder