Nieuws

 • Politiek Cafe met minister Helder op 30 januari 2023, de Effenaar, Eindhoven.

  Politiek Cafe met minister Helder op 30 januari 2023, de Effenaar, Eindhoven. Lees verder

 • Enquête Mobiliteit (Fiets) Son en Breugel

  De VVD Son en Breugel wil graag van u weten wat u denkt van het verbeteren van de voorziening in het dorp aangaande fietsen en voetgangers Lees verder

 • Video Politieke avond

  Voorafgaand aan de Raadsvergadering, geeft fractievoorzitter Martien Merks uitleg hoe de VVD erin staat. Kijk gerust de video na op Facebook. Lees verder

 • Eerste Vlog gepubliceerd

  De eerste Vlog is uit! Lees verder

 • Afscheid VVD Raadsleden

  OP 29 maart 2022 hebben Kees Vortman en Marco Pulles afscheid genomen van de gemeenteraad in Son en Breugel Lees verder

 • Persbericht: Uitslag enquête

  De VVD Son en Breugel heeft begin februari een enquête gehouden onder de inwoners van Son en Breugel. .Inwoners van zowel Son als Breugel zijn over het algemeen tevreden met hun wijk, maar hebben nog veel wensen! Lees verder

 • Feitenrelaas: bosbeheer

  De laatste tijd is er commotie over het geplande en al uitgevoerde beheer in onze bossen. In dit artikel de verifiëerbare feiten, met de opmerking dat de 3 ingediende moties gingen over het maken van ‘pas op de plaats’, het betrekken van inwoners hoe we met onze bossen zouden moeten omgaan en een 2nd opinion. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2022 - 2026

  VVD Son en Breugel is trots op het programma, dat samen met de leden is geschreven. Lees verder

 • Tijd voor andere tijden

  Als gevolg van het onderhoud in het Sonse bos (’t Harde Ven) en de drastische manier waarop dat is gebeurd, is een petitie gestart. Meer dan 500 mensen uit Son en Breugel (op dit moment) hebben deze petitie ondertekend. Een motie om nog eens rustig na te denken heeft het helaas niet gehaald. Lees verder

 • Doorheen kijken

  Bosgroep Zuid heeft het werk in ’t Harde Ven bos afgerond. Het destructieve karakter van deze manier van werken is duidelijk te zien. 2 Moties van onze kant (gesteund door Dorpsbelang en VOORU!) om pas op de plaats te maken en een second opinion te laten uitvoeren, hebben het niet gehaald. Lees verder

 • Bosbeheer: Een second opinion

  Op verzoek van een inwoner uit ons dorp, hebben twee vooraanstaande bosexperts een “second opinion” opgesteld over de manier waarop onze bossen door Bosgroep Zuid worden beheerd. De conclusies zijn helder. Het is tijd voor verandering en een andere aanpak. Lees verder

 • Opnieuw: Bosbeheer

  Afgelopen donderdag is door de VVD Son en Breugel, Dorpsbelang en VOORU! een verzoek aan de gemeenteraad gedaan om het Integraal Bosbeheer plan van de Bosgroep Zuid aan te houden; om een pas op de plaats te maken en om een 2nd opinion te laten uitvoeren. Helaas is het ons niet gelukt om hiervoor een meerderheid in de raad te behalen. En dat is zeer teleurstellend. Lees verder

 • Mensen met een andere mening…

  Er is veel te doen over het ‘Integraal beheerplan bos-en natuurterreinen gemeente Son en Breugel’. In de lokale media verschijnen berichten van mensen die moeite hebben met de beheermethode van Bosgroep Zuid in Sonse Bergen en in ’t Harde Ven; ook de VVD-fractie ontvangt bezorgde e-mails. Lees verder

 • Bosbeheer

  In maart 2021 hebben we ingestemd met het door het college voorgestelde bosbeleid van de Bosgroep Zuid. Maar er zijn ook andere inzichten hoe er met bossen kan worden omgegaan. We hebben onze bedenkingen omdat er o.a. niets is gevraagd aan de inwoners. Daarom hebben we een motie ingediend waarin we stellen dat er onvoldoende burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Lees verder

 • Wel handhaven bij het bosje aan de Holberglaan

  Aan de Hoberglaan gebeuren aanstootgevende activiteiten waar veel mensen last van hebben. En daarom is het handhaven van de gemeente correct. Laten we vooral iedereen laten zijn zoals hij is of wil zijn. Maar laten we ook met elkaar de omgeving leefbaar houden. Lees verder

 • Opmerking ambtenaar

  Een teleurgestelde Son en Breugelse ambtenaar liet afgelopen week na afloop van een digitale vergadering de microfoon aanstaan en zei iets onverkwikkelijks. Iedereen buitelde over elkaar heen om de man hel en verdoemenis toe te wensen. De aanwezige en verantwoordelijke wethouder had deze ambtenaar echter nooit in een politiek-maatschappelijke discussie moeten laten komen. Lees verder

 • Woningen van klein formaat: het gaat gebeuren!

  Omdat er een woningcrisis is en het jaren duurt om regulier te bouwen, hebben wij ons regelmatig ingezet om te onderzoeken waarmee en waar er in ons dorp experimenteel gebouwd kan worden. En nu, na twee moties “prefab woningen” uit 2018 en 2020 van de VVD (unaniem aangenomen), gaat het dan binnenkort eindelijk gebeuren. Lees verder

 • Het Dorpshuis: Maar weer eens wat vragen

  Er is een onderzoek gaande naar de rechtmatigheid van aanbesteding van het Dorpshuis. Dit onderzoek is begin februari toegezegd door de verantwoordelijke wethouder. Inmiddels zijn we meer dan twee maanden verder. Er nog steeds niets bekend over afronding van het onderzoek. Daarom heeft de VVD maar weer eens schriftelijke vragen gesteld. Lees verder

 • Daar kunnen we alleen maar “voor” zijn.

  Zijn wij een partij die “overal tegen is”? Nee, natuurlijk niet. Maar helaas moeten wij constateren dat veel voorstellen van dit college van burgemeester en wethouders, meer dan genoeg redenen geven om kritisch te reageren. We hebben een woningcrisis én een groep mensen die niet uitgaat van bezit, maar van gebruik. Jong en oud. Maar betaalbare, duurzame en energie neutrale woningen waar het goed toeven is? Hier kunnen we alleen maar “voor” zijn. Lees verder

 • Blink

  Omdat er nog geen andere afvalophaaldienst voor 2021 en daarna was gecontracteerd, is het contract met de huidige afvalverwerker Baetsen te elfder ure met een jaar verlengd. Voor een nieuwere vorm van afvalverwerking was er alleen maar een bidbook van Blink. En één bidbook is geen bidbook. Eén keus is geen keuze. We kunnen een op het oog goede dienst niet zomaar kiezen zonder een vergelijking met andere diensten. En daarom hebben wij niet in kunnen stemmen met het “Blink voorstel”. Lees verder