Persbericht: Uitslag enquête

De VVD Son en Breugel heeft begin februari een enquête gehouden onder de inwoners van Son en Breugel. Zowel in Son als in Breugel geven de inwoners hun wijk een 8 als rapportcijfer. Hieruit blijkt dat op veel punten mensen tevreden zijn over hun wijken, maar ook dat zaken kunnen worden verbeterd, zoals bijvoorbeeld het voorzieningenniveau in Breugel, waar te weinig winkels zijn en waar een benzinestation wordt gemist.

Een samenvatting van de uitkomsten:

  • Afvalinzameling, waar recent in de gemeenteraad de keuze is gemaakt om die op het huidige niveau te handhaven, wordt in een groot deel van het dorp als goed ervaren. Alleen in ’t Zand, waar de inzameling centraal wordt gedaan, krijgen we negatieve reacties.
  • Op gebied van veiligheid wordt de behoefte aan meer zichtbaar blauw op straat gemeld. De VVD Son en Breugel wil graag een extra BOA in Son en Breugel.Het verenigingsleven wordt als goed en belangrijk beschouwd. Wel wil men graag dat verenigen meer samendoen. Evenementen voor kinderen moeten de aandacht krijgen. Voor volwassen worden die als voldoende beschouwd.
  • Verkeersveiligheid in de wijken wordt als ‘gemiddeld’ beoordeeld. Met heel veel opmerkingen hoe het beter kan. Die zullen we zeker in de komende 4 jaar meenemen. Het algemene beeld is dat duidelijkheid bij kruisingen beter kan. Er komen veel verschillende maar ook tegengestelde meningen aan de orde, over hoe snelheid beperkende maatregelen moeten worden toegepast. Een interessante verwijzing hoe in Eindhoven de Kosmoslaan is “vertraagd” gaan we zeker bekijken.
  • Meer cameratoezicht wordt als niet gewenst ervaren, met name op gebied van privacy. Wel wordt veel waarde gehecht aan de Whatsapp Buurtpreventie en we zien dat die nog niet overal is ingericht.
  • Nog een welbekend aandachtspunt is het onderhoudsniveau, van zowel stoepen en wegen, maar ook van wijkvoorzieningen. Ook denkt men dat de wijk schoner zou zijn, als er meer afvalbakken aanwezig zouden zijn.

Om deze samenvatting positief af te sluiten: de (speel-)voorzieningen in de wijk, het openbaar vervoer en aanwezige groen worden als ‘positief’ beschouwd.

De VVD Son en Breugel vindt het belangrijk dat we een luisterend bestuur hebben, waarbij de inwoner gehoord wordt. De vorm van een enquête zoals deze, zullen we regelmatig gaan gebruiken en daarmee ook dicht bij u als inwoner blijven. Ook het organiseren van wijkvertegenwoordigingen zal bijdragen aan het betere contact met u als inwoners.

Ga vooral stemmen komende woensdag, we zorgen ervoor dat uw stem telt!