Bosbeheer: Een second opinion

De manier waarop onze bossen door Bosgroep Zuid worden beheerd, is becommentarieerd door Jaap Kuper en Eef Arnolds, twee vooraanstaande bosexperts. Op verzoek van een inwoner uit ons dorp, hebben zij een “second opinion” opgesteld. Enkele conclusies:

  • Er wordt veel teveel gekapt. Daardoor verandert ons bos in een soort akker met aanplant van kleine boompjes, en dat ziet er niet uit;
  • Als je kijkt naar CO2 opname en vruchtbaarheid, dan is de huidige kaalslag geen duurzaam bosbeheer;
  • Het beleid van de gemeente en Bosgroep Zuid maakt ons bos minder mooi, minder divers en minder natuurlijk.

In de second opinion wordt ook een veel minder ingrijpend alternatief voorgesteld, en wordt gepleit voor Natuurvolgend Beheer:

  • Je kunt het aanpassen van het bos aan het klimaat beter aan het bos zelf over laten;
  • Hierdoor krijgt de natuur de ruimte en kan er zonder schade beperkt en zorgvuldig hout worden geoogst.

Oftewel: laat de natuur haar werk doen, kap om veiligheidsredenen en kap waar nodig zonder gebruik te maken van zwaar materieel. Dat is ook veel goedkoper, want er ligt geen verdienmodel onder. Bij de Bosgroep is er wel een verdienmodel, en worden er de komende 10 jaar ongeveer 12.000 bomen gekapt. Dat is 10% van ons areaal, en dan hebben we het niet eens over de bijkomende nevenschade veroorzaakt door zwaar materieel.
Kuper en Arnolds gaan bij hun beheer uit van 400 m3 (ongeveer 300 bomen) per jaar. Hierbij wordt met selectieve kap gewerkt en niet met vlaksgewijze kap zoals dat nu te is te zien in ’t Harde Ven.
Laten wij hetzelfde gebeuren in de Sonse Bergen als wat in ’t Harde Ven gebeurt? In Sonse Bergen, het bos dat de gemeente van Philips heeft gekregen om het goed te bewaren en te beheren?

Eén van de mooiste stukjes bos in Son en Breugel ligt tussen de Bestseweg en ‘t Zand. Daar is (nog) nauwelijks ingegrepen, en heeft de natuur voornamelijk het werk zelf gedaan. Het is dus tijd voor verandering en een andere aanpak. Hopelijk denkt na de verkiezingen een meerderheid van de gemeenteraad daar ook zo over.

Het is tijd voor andere tijden.