Mensen met een andere mening…

Er is veel te doen over het ‘Integraal beheerplan bos-en natuurterreinen gemeente Son en Breugel’. In de lokale media verschijnen berichten van mensen die moeite hebben met de beheermethode van Bosgroep Zuid in Sonse Bergen en in ’t Harde Ven; gemeenteraadsleden ontvangen bezorgde e-mails. Het uitgangspunt van deze beheermethode is dat het bos ziek is, en dat alleen door flink te kappen en nieuwe aanplant het bos gaat “genezen”.

Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat de VVD in maart 2021 heeft ingestemd met dit beleidsplan, waarbij we hebben opgemerkt dat betrokkenheid van burgers/verenigingen mager was. Alleen het IVN deed marginaal mee; de Adviesgroep Sonse Bossen is buitenspel gezet.
Voortschrijdend inzicht hebben ons doen besluiten een verzoek te doen om de geplande werkzaamheden op te schorten en om een 2nd opinion te laten uitvoeren. Daar was een meerderheid van de raad op tegen. Daarna hebben we een 2e verzoek ingediend omdat het ons duidelijk werd dat er o.a. meer gelegenheid tot participatie had moeten zijn, dat het beheerplan voor kaalslag gaat zorgen in onze toch al kleine bossen en dat Dorpsbelang ons verzoek alsnog steunde. Maar genoeg politiek.

Voormalig rentmeester van Kroondomein het Loo Jaap Kuper, en voormalig directeur Staatsbosbeheer Frits van Beusekom stellen dat door selectieve kap en dunning Nederlandse bossen prima zijn te onderhouden. Jaap Kuper bevestigde dit nog maar eens tijdens zijn bezoek aan Sonse Bergen en ’t Harde Ven. Deze beheermethode vinden wij ook veel meer passen bij onze bossen. De huidige coalitie van Dorpsvisie, PvdA-GroenLinks, een gedeelte van het CDA en D’66 vindt van niet, en blijft vasthouden aan eigen opvattingen.
Als raadslid moet je regelmatig beslissingen nemen die buiten je expertise vallen en dat is soms lastig. Ook hier. Daarom moet je altijd open staan voor andere inzichten, zeker als een raadsbesluit nog niet tot uitvoering is overgegaan. Maar de huidige coalitie vindt dat niet, houdt vast aan eigen inzicht en stelt dat een besluit een besluit is.

Maar kijk, lees en luister, en zie dat er een nationale wetenschappelijke discussie gaande is hoe je met minder ingrijpende maatregelen veel goedkoper en veel minder destructief bossen kunt beheren.

In het coalitieakkoord 2018 staat dat het uitgangspunt is om inwoners bij politieke keuzes te betrekken. Helaas blijkt dit alleen maar een mooi verhaal. Deze coalitie volgt het principe ‘mensen met een andere mening hebben ongelijk’, in dit geval van toepassing op andere raadsleden, betrokken burgers en vooraanstaande vakexperts. In plaats van samen te werken om tot een compromis te komen, worden andere meningen als lastig, verstorend en polariserend beschouwd. Ook dit is kaalslag, maar dan op bestuurlijk niveau.

Het is tijd voor andere tijden.