Feitenrelaas: bosbeheer

De laatste tijd is er commotie over het geplande en al uitgevoerde beheer in onze bossen. Soms lopen feiten en fake door elkaar. Een erg rommelig artikel in het ED van 25 januari hielp ook niet mee. In dit artikel de verifieerbare feiten, met de opmerking dat de 3 ingediende moties gingen over het maken van ‘pas op de plaats’, het betrekken van inwoners hoe we met onze bossen zouden moeten omgaan en een 2nd opinion.

  • 17 maart 2021: het ‘integraal Beheerplan Sonse bossen’ wordt aangenomen. Het CDA is tegen, want zij vinden dat er onvoldoende inwonersparticipatie is geweest. Er wordt een beslispunt aan het raadsvoorstel toegevoegd: organiseer een overlegstructuur die bij vorming van beleid wordt betrokken. Er is nog een aanvulling: het onderhoud moet beginnen bij ’t Harde Ven en de Sonse bossen, en die wordt door iedereen gesteund.
  • VVD motie 1 (23 september 2021), door o.a. uitzendingen van Zembla, www.natuurvolgendbosbeheer.nl en een artikel in o.a. dagblad Trouw van 8 februari 2021, hebben wij beter inzicht gekregen in de gekozen beheermethode.
    De motie wordt afgewezen.
  • VVD Motie 2: ingediend omdat inwoners zich buitengesloten voelen en Jaap Kuper van Natuurvolgend Bosbeheer ons informeert tijdens een bezoek. De motie wordt afgewezen door de coalitie van D’66, Dorpsvisie, PvdA/GroenLinks en CDA.
  • 7 oktober 2021: aanbieden van eerste inwonerspetitie met 750 ondertekenaars aan wethouder van Liempt.
  • 9 december 2021: de ‘Visie Nieuwe Heide en Oud Meer’ wordt besproken.
  • 23 december 2021: een derde motie, een tweede petitie met 650 ondertekenaars en het aanbieden van de 2nd opinion ‘De bossen van Son en Breugel, een bezinning op het beheer’ door Jaap Kuper en Eef Arnolds, betaald door inwoners.
  • Er is een “tegenmotie” van de coalitie die oproept door te gaan met het huidige beheer. Motie 3 wordt afgewezen door de coalitie; de “tegenmotie” wordt aangenomen.
  • 20 januari 2022: ‘Visie Nieuwe Heide en Oud Meer’ wordt verder besproken. Tot verrassing van de oppositiepartijen VVD, Dorpsbelang en VOORU! is de gehele coalitie als een blad aan de boom gedraaid, en wordt een samenspraakbijeenkomst voorgesteld.

Dit is in een notendop de huidige stand van zaken. Wij zijn van mening dat het huidige beheerplan moet worden heroverwogen, omdat het een vorm van ‘productie-bosbeheer’ is (Kuper, december 2021). Een alternatief is ‘Natuurvolgend Bosbeheer’. Kort gezegd laat deze beheermethode de natuur veel meer zijn gang gaan, waarbij verspreid af en toe bomen worden geoogst en die veel goedkoper is.

Maar wat wil Son en Breugel voor haar bossen? Dat is de vraag die wij beantwoord willen zien. Door u, en niet “door mensen die denken dat als ze maar hard genoeg roepen, vanzelf gaan geloven dat ze gelijk hebben” (ED, 25 januari, Sjoerd Mossou).