Doorheen kijken

‘Je moet er doorheen kunnen kijken’, werd er in de beeldvormende vergadering over de Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide/Oud Meer gezegd, ‘want het trekt allemaal weer bij’. Inderdaad, omdat er zoveel in het bos is gekapt, uitgedund en jonge bomen omver zijn gereden, kun je nu inderdaad dwars door ‘t Harde Ven bos heen kijken.
Dat is de realiteit en het resultaat van de beheermethode van Bosgroep Zuid dat onder andere bestaat uit uitdunnen, vlaktegewijze kap met gebruik van zwaar materieel en het creëren van zgn. dunningspaden, oftewel corridors om later met minder schade uit te dunnen. En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen voor het wildleven.

Kan de Bosgroep hier iets aan doen? Nee, want zij voeren uit wat een meerderheid van de raad heeft besloten en waarin zij blijft volharden.

Bosgroep Zuid heeft het werk in ’t Harde Ven bos afgerond. Het destructieve karakter van deze manier van werken is duidelijk te zien. Kijk ook eens naar de bijlages. En natuurlijk, na een paar maanden ziet alles er weer “normaal” uit, maar lopen we over brede lanen door een kaal bos dat volgens de Bosgroep gerevitaliseerd en opgeschoond is, maar nog wel “hoognodig” verjongd moet worden. Maar is er iets aan de inwoners gevraagd over deze manier van bosbeheer? Zijn er voorlichtingsavonden geweest? Inspraak door omwonenden? Nee, niets van dit alles.

En zo kan het gebeuren dat er maar “1 smaak” aan de raad is aangeboden, en dat een alternatief, een andere manier van bosbeheer waarbij de natuur veel meer wordt gespaard en veel goedkoper is, niet is voorgelegd aan de gemeenteraad.
2 Moties van onze kant (gesteund door Dorpsbelang en VOORU!) om pas op de plaats te maken en een second opinion te laten uitvoeren, hebben het niet gehaald. D’66, CDA, PvdA/Groenlinks en DorpsVisie vonden het allemaal gedoe, blijven vooralsnog instemmen met de huidige beheermethode en accepteren dat er nauwelijks inspraak is geweest. Maar welke van deze partijen durft nu wél naar inwoners te luisteren en pas op de plaats te maken voor het Sonse Bergen bos?

De Bosgroep begint de werkzaamheden in de Sonse Bergen eind dit jaar. Dat zal op dezelfde manier gebeuren als in ’t Harde Ven.

Het is tijd voor andere tijden.