Opnieuw: Bosbeheer

Afgelopen donderdag is door de VVD Son en Breugel, Dorpsbelang en VOORU! een verzoek aan de gemeenteraad gedaan om het Integraal Bosbeheer plan van de Bosgroep Zuid aan te houden; om een pas op de plaats te maken en om een 2nd opinion te laten uitvoeren. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Van de 17 raadsleden waren er overigens maar 12 aanwezig. De partijen PvdA-GroenLinks, Dorpsvisie en het CDA stemden tegen de motie.

Eén van de partijen verweet ons dat we in maart 2021 “hadden zitten slapen” toen het raadsvoorstel van de Bosgroep op tafel kwam. Ook werd ons populisme verweten.
Een andere partij nam de rol van hoogleraar bosecologie op zich, en verweet ons in een meer dan 10 minuten lange tirade dat we geen inhoudelijke reactie gaven op hoe je een bos moet beheren. Ook deden we aan “stemmingmakerij”.
Een derde partij ging gebukt onder interne afstemmingsproblemen.

Zitten slapen? In maart begin dit jaar waren we het ermee eens dat er beter bosbeheer moet komen. Toen later duidelijker werd wat de aanpak is van de Bosgroep en er ook goede alternatieven door inwoners werden voorgelegd, is het ons werk om deze alternatieven alsnog naast het plan van de Bosgroep te leggen. En populisme tijdens een periode van transitie hoe we ook met onze bossen in Nederland kunnen omgaan? Het is populistisch geworden om anderen populisme te verwijten.

Dan de pseudo bosecoloog met zijn college. Kunnen we kort over zijn. Meer dan 10 minuten gebruiken om “nee” te zeggen is erg lang. En met de expertise van deze partij zou je ook mogen verwachten dat zij in maart, of misschien daarvoor al, met alternatieven waren gekomen naar collega raadsleden. Dat zij hun kennis hadden ingezet voor het algemeen belang.
En de partij met interne afstemmingsproblemen had het maar druk. Vooral met zichzelf.

Kortom: Bosgroep Zuid is begonnen met verjongen, revitaliseren en “schoonmaken” van onze bossen. Ook een burgerpetitie heeft niet mogen baten. We hebben nog geprobeerd om pas op de plaats te maken en ons bosbeheer door een andere bril te laten bezien, maar helaas is het ons niet gelukt om hiervoor een meerderheid in de raad te behalen. En dat is zeer teleurstellend.

Het is tijd voor andere tijden.