Bosbeheer

In maart 2021 hebben we ingestemd met het door het college voorgestelde bosbeleid van de Bosgroep Zuid. Deze Bosgroep gaat onze bossen revitaliseren, opschonen, verjongen en klimaatbestendig maken en dat klinkt goed. Dat vonden wij ook op dat moment.
Maar er zijn ook andere inzichten hoe er met bossen kan worden omgegaan, zo is regelmatig te lezen in wetenschappelijke bijlagen van kranten en te zien bij tv-programma’s als Horizon en Zembla. In het kort komt het er op neer dat de natuur zelf het werk doet en dat de natuur zelfregulerend is. Dat de mens alleen ingrijpt als de veiligheid in het geding is en om het bos aantrekkelijk en toegankelijk te houden voor gebruikers. Deze beheermethode is ook veel goedkoper.

Bosgroep Zuid gaat komende maand rigoureus aan het werk in de Sonse Bergen en later in het Harde Ven. We hebben onze bedenkingen omdat er o.a. niets is gevraagd aan de inwoners. Daarom hebben we een motie ingediend waarin we stellen dat er onvoldoende burgerparticipatie heeft plaatsgevonden over de manier waarop we met onze bossen omgaan, en voorgesteld om even pas op de plaats te maken. Ook hebben we voorgesteld om een andere professionele partij het beleid te laten beoordelen.
Helaas heeft onze motie het niet gehaald. PvdA-GroenLinks heeft per definitie grote moeite met voorstellen van de VVD, DorpsVISIE vond dat we teveel in detail gingen en D’66 volgt de coalitiepartijen. Het CDA was verdeeld, Dorpsbelang vond de motie "nog wat te ver gaan"; VOORU! sprak wel haar steun uit.

Laten we vaststellen dat Bosgroep Zuid een professionele organisatie is en niet voor niets een groot werkgebied heeft. Echter, hun wijze van bosbeheer ligt onder vuur en wordt door vooraanstaande Nederlandse wetenschappers bekritiseerd. In het kort komt het er op neer dat met bossen "akkerbouw wordt bedreven". We vinden dat je geen akkerbouw moet bedrijven in de kleine bossen die we hebben. U moet maar eens gaan kijken hoe dat er uit ziet. Snelheid is geboden, want voordat u het weet zijn de oranje stippen uit het bos verdwenen en is het bos “gestript”. Herman van Veen zong het al: "Opzij en maak plaats, we hebben ongelofelijke haast". Opzij, aan de kant, de gemeenteraad heeft ongelofelijke haast en geen tijd om inwoners te consulteren, heeft geen behoefte aan een second opinion en vindt het niet nodig om een andere, veel goedkopere wijze van beheer in overweging te nemen.

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is voor deze gemeenteraad hoog tijd om van samenstelling te veranderen. Het is tijd voor andere tijden.