Enquête Mobiliteit (Fiets) Son en Breugel

De VVD Son en Breugel wil graag van u weten wat u denkt van het verbeteren van de voorziening in het dorp aangaande fietsen en voetgangers

Er zijn al jaren plannen om een fietsplan te maken, maar dat is er nog niet van gekomen. Vandaar dat wij dat nu wel willen oppakken. Zeker nadat afgelopen week de fietsersbond ( Fietsgemeente 2022 - Fietsersbond  ) hun analyse heeft gepubliceerd en nog een keer duidelijk werd dat Son en Breugel onder het gemiddelde scoort.

Met de enquête kunnen we gericht acties beginnen, die we in een gezamenlijke sessie met de gemeenteraad en met u als inwoner willen gaan bespreken.

 

De voorgestelde oplossingen zijn slechts ideeën om de discussie te starten. Er zijn voor geen van deze ideeën concrete plannen, alleen maar een stimulans om u mee te laten denken. In de voorgestelde sessie zouden we graag bekijken met welke randvoorwaarden we wel plannen willen laten uitwerken door het college, zodat we een begin kunnen maken aan invulling van die te formuleren wensen.

 

Het invullen van de vragen kost 10 tot 15 minuten, en we hopen dat u daar de tijd even voor wilt nemen.


U kunt de QR-code scannen om naar de enquête te gaan. Maar u kunt ook klikken op deze link.