Lid worden van de VVD

LID WORDEN VAN DE VVD

De VVD zegt waar het op staat. Het is een sterke partij met duidelijke opvattingen. Bij verkiezingen laten vele mensen blijken dit te waarderen door hun stem uit te brengen op de VVD. Dat is natuurlijk fantastisch.


Nog mooier zou het zijn wanneer al die kiezers ook lid worden van de VVD! Het lidmaatschap kost u maar ca. € 7,50 per maand en u krijgt hier veel voor terug. U blijft op de hoogte van de politieke ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. U kunt actief worden binnen de VVD in besturen en commissies of als volksvertegenwoordiger. Cursussen volgen, die worden georgani-seerd door de Haya van Somerenstichting, het vormings- en scholingsinstituut van de VVD. Maar ook nieuwe mensen ontmoeten, activiteiten van de VVD bijwonen enz.

U kunt rechtstreeks invloed uitoefenen in de partij. Of het nu gaat om het lijsttrekkerschap van de diverse colleges of om het landelijk voorzitterschap, naar uw stem moet worden geluisterd. Tot slot ontvangt u viermaal per jaar het blad "Liber" en ca. wekelijks per e-mail onze digitale nieuwsbrief "Thorbeckeweb".

Informatie over tarieven vindt u hier. Op deze pagina kunt u ook direct lid worden.

Wilt u meer informatie over lid worden bij de VVD, neem dan contact op met onze secretaris.