Opmerking ambtenaar

Een teleurgestelde Son en Breugelse ambtenaar liet afgelopen week na afloop van een digitale vergadering de microfoon aanstaan en zei iets onverkwikkelijks. Iedereen buitelde over elkaar heen om de man hel en verdoemenis toe te wensen. Maar als dezelfde mensen zich nou eerst eens zouden verdiepen in waaróm de man zoiets zegt, dan is het heel aannemelijk dat ze begrip krijgen voor zijn uitspraak. Dat ze dan zien dat de ambtenaar door ontwikkelingen die daaraan vooraf gingen tot een dergelijke uitspraak is gekomen.

U moet daarvoor maar eens kijken naar deze Teams bijeenkomst van 22 juli j.l. ‘Ontwikkelingslocatie Bijenlaan 60 planinitiatief tijdelijke woonbouw’; en dan vooral naar de 45 minuten die voorafgaan aan de uitspraak door de ambtenaar. Daarbij moet u weten dat het om de beoogde bouw van 25 miniwoningen aan de Bijenlaan gaat, dat er een informatieve avond is over het schetsplan voor omwonenden die voor een groot deel zijn geïnformeerd en dat wethouder en initiatiefnemer zullen ingaan op het schetsplan, het globale plan.

De initiatiefnemer trapte af met een duidelijke presentatie. Daarna zou je verwachten dat er verdere uitleg zou worden gegeven over de aanleiding van het plan, de noodzaak voor woningbouw in onze gemeente en hoe het proces (zoals een omgevingsvergunning) daarna gaat verlopen. En dat de bijeenkomst ook was bedoeld voor een eerste globale indruk, en niet in allerlei details zou moeten gaan verzanden. Maar dat is wel gebeurd met als resultaat gefrustreerde omwonenden die meteen allerlei details wilden weten, en een wethouder die zijn verantwoordelijkheid afschoof naar zijn ambtenaar.

Maar de wethouder is aanspreekpunt voor omwonenden; niet zijn ambtenaar.

Verder was het optreden van coalitiepartijen tijdens deze sessie misplaatst. Als je als raadslid meedoet aan een dergelijke sessie moet je weten wat je rol is. Maar in plaats van het initiatief van de gehele raad positief te vertegenwoordigen, fungeerden zij als criticasters en werd er politiek bedreven op een ongepast moment.

Aan het einde van de vergadering is te horen dat een inspreker zegt: ‘wie hier nog een kavel koopt, heeft een gaatje in zijn hoofd’. In die sfeer werd de bijeenkomst ook afgesloten en we kunnen ons heel goed voorstellen dat een ambtenaar, die dit prima initiatief begeleidt, deze vergadering teleurgesteld afsluit.

Maar er is ook nog iets anders. De wethouder had deze ambtenaar nooit in een politiek-maatschappelijke discussie moeten laten komen. De ambtenaar is te verwijten dat hij zijn microfoon open heeft laten staan terwijl hij iets vervelends zegt. De wethouder is te verwijten dat hij zijn ambtenaar niet in bescherming heeft genomen, en hem in een positie heeft laten komen waar hij niet thuishoort.