Woningen van klein formaat: het gaat gebeuren!

Omdat er een woningcrisis is en het jaren duurt om regulier te bouwen, hebben wij ons regelmatig ingezet om te onderzoeken waarmee en waar er in ons dorp experimenteel gebouwd kan worden. Hierbij kwamen we uit bij “tiny houses”, dat inmiddels het experimentele stadium achter zich heeft gelaten. Als het heel lang duurt, dan wordt iets experimenteels gangbaar. En waar? Dat is sinds kort ook bekend.

Naar aanleiding van een krantenartikel hebben we vorig jaar een bezoek gebracht aan een projectontwikkelaar die kleinere, duurzame, betaalbare en energie neutrale huizen bouwt. In Aarle-Rixel staat het project “De Hopman” waar 10 van deze huizen worden bewoond, ook door de projectontwikkelaar zelf. En nee, het zijn niet de aangepaste bouwketen van weleer, maar het zijn degelijk gebouwde woningen waar je met een oppervlakte van 70m2 goed met zijn tweeën kunt wonen. Omdat we erg enthousiast zijn geraakt over het concept (volgens bouwbesluit, met erfpacht en financiering) hebben we daarna de ontwikkelaar in contact gebracht met de gemeente.

En zie daar: na twee moties “prefab woningen” uit 2018 en 2020 van de VVD (unaniem aangenomen), gaat het dan binnenkort eindelijk gebeuren. Het college is namelijk onlangs akkoord gegaan met het planinitiatief aan de Bijenlaan voor de bouw van een nog nader te bepalen aantal kleine woningen. Een geweldige mogelijkheid om betaalbaar te gaan wonen voor starters, alleenstaanden of mensen die vinden dat je niet moet betalen voor bezit, maar voor gebruik.
Het moet alleen nog “door de Raad”. Maar omdat de moties unaniem zijn aangenomen, is de verwachting dat iedereen hierin meegaat. Hoewel, PvdA-Groenlinks heeft in de raad uitgesproken tegen alles te zijn wat de VVD voorstelt. Zij zullen dan als enigen “tegen” stemmen verwachten we.