Het Dorpshuis: Maar weer eens wat vragen

Zoals u misschien weet, is er een onderzoek gaande naar de rechtmatigheid van aanbesteding van het Dorpshuis. Dit onderzoek is begin februari toegezegd door de verantwoordelijke wethouder, en voor het luttele bedrag van € 5000 heeft Hekkelman advocaten de opdracht gekregen. Dit bureau heeft een zakelijke relatie met het Bureau Inkoop Zuid-Oost Brabant (BIZOB). En laat BIZOB nou net betrokken zijn bij de aanbesteding van het Dorpshuis.

Het staat er mooi in het vergaderverslag van de raadsvergadering van 4 februari 2021:

…Het college hoopt voortvarend aan de slag te kunnen gaan, en hoopt dat er snel een rapport komt waardoor de twijfels uit de wereld worden geholpen…

Inmiddels zijn we meer dan twee maanden verder. Terwijl de bouw van het Dorpshuis gestaag verder gaat, is er nog steeds niets bekend over afronding van het onderzoek. Het “snelle” onderzoek laat op zich wachten, en daarom hebben wij maar weer eens schriftelijke vragen gesteld.

Vragen, altijd maar weer vragen. Het komt overeen met een deel van de onderzoeksvraag naar de aanbesteding: de gebrekkige informatievoorziening door het college over het dossier Dorpshuis.

Hekkelman zal ongetwijfeld een goed kantoor zijn, want het BIZOB heeft er een jarenlang dienstverband mee. Maar toch, de schijn van belangenverstrengeling had vermeden moeten worden. Een ander bureau had de onderzoeksopdracht moeten krijgen. Hoewel, je zou ook kunnen zeggen dat de bekendheid van het advocatenkantoor met de instantie die het moet onderzoeken, de snelheid van het onderzoek zou moeten bevorderen. Dan zou je ook verwachten dat door die bekendheid en met het beperkte budget het onderzoek in een vloek en een zucht zou zijn afgerond.

Maar weer eens vragen waarom het allemaal zo idioot lang duurt…