Blink

De gemeente heeft een zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Omdat er nog geen andere afvalophaaldienst voor 2021 en daarna was gecontracteerd, is het contract met de huidige afvalverwerker Baetsen te elfder ure met een jaar verlengd. Wij moeten beslissen of we met de zgn. Gemeenschappelijk Regeling “Blink” in zee gaan, of dat we Europees aanbesteden. Overigens, een gemeenschappelijke regeling is een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind 2019 besloten om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om toe te treden tot Blink. Bij deze dienst zijn een aantal buurtgemeenten betrokken. Regionale samenwerking is goed, en Blink is meer dan een afhaaldienst. De dienst regelt de administratie, innoveert, organiseert, heeft een klantenservice, kortom, het is een bedrijf dat meer is dan alleen het afhalen van grondstoffen. Inderdaad, circulair afval is de grondstof voor morgen, en daar richt men zich ook op voor 27 euro meer per jaar en hetzelfde serviceniveau, of 1 euro meer per jaar en een iets minder serviceniveau. Je zou zeggen: het ziet er niet verkeerd uit.

Maar…

Er was alleen maar een bidbook van Blink. En één bidbook is geen bidbook. Eén keus is geen keuze. We kunnen een op het oog goede dienst niet zomaar kiezen zonder een vergelijking met andere diensten. En daarom hebben wij niet in kunnen stemmen met het “Blink voorstel”. Erg jammer, want dan hadden we geen 1,5 uur over 1 agendapunt hoeven te vergaderen zonder eruit te komen.

Dan was het besluit in een “blink of an eye” genomen.