Waarom nu wéér het Dorpshuis?

U zit er niet op te wachten en wij ook niet, maar we hebben het dossier Dorpshuis open moeten houden. Zeer tegen onze zin in, maar we kunnen niet anders omdat we als raadsleden een controlerende taak hebben. Als de gemeenteraad zich had gehouden aan het plafondbedrag van 4 miljoen euro (excl. BTW), was het voor ons eenvoudig geweest: een meerderheid besluit voor een dorpshuis in het kerkgebouw, en we gaan verder.

Maar er blijft voor ons te veel onduidelijk, en zijn er nog steeds niet-beantwoorde vragen hoe bijvoorbeeld het bouwbedrag is opgebouwd. Een voorzetje van onze kant om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur en eens rustig buiten de camera’s van gedachten te wisselen, is niet beantwoord.
Want wat is er nu gekocht voor dat budget van 4 miljoen? Wat valt onder de post “bouwkosten”? Vast interieur? Zonnepanelen? Daarom hebben we opnieuw vragen gesteld aan het college, en de pers opgezocht toen we weer dezelfde antwoorden kregen.

Eén van die vragen was wat de financiële risico’s zijn voor de gemeente. Een technisch rapport heeft aangegeven dat het gebouw geschikt is voor “huidig gebruik”, maar dat verder onderzoek moet uitwijzen of het geschikt kan worden gemaakt als comfortabel dorpshuis. Wij vragen ons af of verder onderzoek heeft plaatsgevonden, maar ook daar krijgen we geen antwoord op. Een door ons geraadpleegde expert heeft grote twijfels over de constructie, de plannen voor zonnepanelen en de lichtstraat.

Het plafondbedrag van 4 miljoen is door de winnende partij met maar liefst 2 miljoen euro overschreden. Eén van de inschrijvende partijen die zich wél aan het taakstellend bedrag van 4 miljoen heeft gehouden, heeft bezwaar aangetekend tegen de gevolgde procedure. Daarom hebben we grote twijfel of alle aanbieders dezelfde aanbestedingscriteria hebben gehanteerd of, iets specifieker, of alle aanbieders met dezelfde kosten onder de post “bouwkosten” hebben gewerkt. Op dit moment lijkt het erop dat er bij de winnende partij bepaalde kosten als “meerkosten” bij komen, terwijl andere partijen die kosten onder “bouwkosten” hebben verwerkt. Een ongelijk speelveld dus.

Tja, helaas, daar gaan we weer. Maar het is onze taak, onze plicht, om zaken die ons worden voorgelegd met zowel de inhoudelijke dossierkennis van een raadslid, maar ook door de ogen van inwoners te bekijken. En daarop te reageren als er zaken niet kloppen.