Beslissing Dorpshuis: Waarom VVD tegen was.

De kogel is door de kerk. Na 40 jaar discussie, komt er een dorpshuis in de voormalige Sint-Petrus’ Banden kerk, zo heeft een meerderheid van DorpsVisie, CDA, PvdA-GroenLinks en D’66 in de gemeenteraad besloten. Je kunt je overigens afvragen of een dorpshuis echt nodig is als je er zo lang over kunt blijven praten, maar goed, het besluit is genomen.

Om talrijke redenen waren wij tegen het voorstel. De belangrijkste:

  • Op 7 juli 2020 lazen we opeens in het voorstel aan de raad, dat het dorpshuis niet de gebudgetteerde 6 miljoen euro gaat kosten, maar op 9 miljoen euro uitkomt. Op 27 augustus is het besluit tot verbouwing genomen.Om een besluit waar 9 miljoen euro mee is gemoeid binnen 7 vakantieweken er doorheen te jagen, vinden wij onverantwoorde politiek.
  • Investeren in een kolossaal blok, dat voor een belangrijk deel bijdraagt aan de verstening van het centrum, staat haaks op de algemeen gedeelde visie dat het centrum juist groener moet.
  • Om dit bedrag te besteden aan een gebouw, dat na verbouwing alleen maar als dorpshuis kan worden gebruikt, is vragen om problemen in een tijd waarin steeds meer dynamische bouw wordt toegepast.
  • Eén van de architectenbureaus die hebben ingeschreven, heeft bezwaar gemaakt tegen de manier waarop de aanbesteding is gegaan. Dit zou nog wel eens een juridisch staartje kunnen krijgen.
  • Groothuurders die aangeven niet te verhuizen omdat ze vinden dat ze er op achteruit gaan (Vestzaktheater), of die aangeven mogelijk minder te gaan huren (Harmonie), geven hiermee een signaal af. Het succes van het Dorpshuis is voor belangrijk gedeelte afhankelijk van deze huurders, maar die hebben dus grote twijfels en kunnen ook zomaar afhaken.
  • Onze vragen over de kosten en exploitatie zijn veelal nietszeggend beantwoord. Pas bij de presentatie van het definitieve ontwerp op 7 juli, hebben we een overzichtje gezien. Veel te weinig en veel te wankel om de basis vormen voor een gefundeerd besluit.

Kortom, aannames zijn als feiten gepresenteerd. Wij vinden de informatievoorziening zodanig onder de maat, dat we nooit een zorgvuldig en gefundeerd positief besluit zouden kunnen nemen. Daarom hebben wij dan ook zorgvuldig en gefundeerd “nee” gezegd.