Stem NEE tegen het plan voor het Dorpshuis

Wij zien het nieuwe dorpshuis in het kerkgebouw eigenlijk niet zitten, vanwege de kosten, de omvang en de onvolwassenheid.  Stem daarom Nee, dit plan moet van tafel ! En dit is waarom wij dit vinden...

Ons dorp moet een gezellig dorpshuis hebben, waar verenigingen een plekje vinden, de bibliotheek haar belangrijke functie kan vervullen en we leuke evenementen en voorstellingen kunnen bijwonen. Dit dorpshuis kan in onze ogen door vrijwilligers beheerd worden, waarbij een vergoeding voor semi-professioneel beheer volgens ons nodig is om kwaliteit, veiligheid én gezelligheid te waarborgen.

De menselijke kant, gezelligheid en dorps zijn voor ons het belangrijkst. De stenen, de locatie en allerlei commerciële functies die erbij in zouden moeten, vinden we minder belangrijk.

Waar we wel wat van vinden is de prijs. Het voorstel van het college kost 9 miljoen euro…€ 530 per inwoner, € 2120 per gezin met 2 kinderen. Zoveel geld hebben we in Son en Breugel nog nooit aan een project uitgegeven.

En dat terwijl het financieel niet goed gaat. We hebben 1,2 miljoen euro tekort op de zorgkosten en moeten daarom fors bezuinigen. Deze kosten zullen de komende jaren niet afnemen, maar gezien de vergrijzing eerder toenemen. We hebben jarenlang te weinig geïnvesteerd in ons ambtelijk apparaat, omdat we niet wisten of we zelfstandig zouden blijven. Om de basis op orde te brengen en de dienstverlening op niveau te houden moet de gemeente investeren in extra personeel. En daar bovenop gaat de regering het geld dat naar de gemeenten gaat herverdelen. De kleine gemeenten gaan fors inleveren, de grote gemeenten gaan meer krijgen. Dit levert ons een extra jaarlijks tekort op van 1 miljoen euro. Wij vinden het plan van de coalitie veel te duur. Het moet wel echt héél erg goed zijn voor een investering van 9 miljoen euro.

Is het dan heel goed? Nee, het is een onvolwassen plan. Er is veel teveel ruimte in het kerkgebouw voor wat erin gedaan moet worden. Al die ruimte kost geld voor verwarming en onderhoud. En die ruimtes die wel ingetekend zijn voldoen nog niet. Zowel het bestuur van het Vestzaktheater als de harmonie hebben zorgen over het ontwerp en de jaarlijkse kosten ervan. Alleen de bibliotheek. Die is tevreden. Zij krijgen een hele grote open ruimte op een prominente plaats in de foyer. Ons dorp moet een bibliotheek hebben, maar hoe deze er over 10 jaar uit ziet is voor ons maar de vraag. En of ze dan nog zoveel ruimte nodig hebben? En zo niet, wat doen we dan met al die extra ruimte?

En hoe moet het nou in de praktijk met dit gebouw? Als de kinderen van de jeugdharmonie ’s-avonds na hun repetitie en na sluitingstijd van de bibliotheek met hun instrumentenkoffertjes op hun rug verstoppertje spelen tussen de kasten van de bieb, wie is er dan verantwoordelijk voor om toezicht te houden? De vrijwilliger van het vestzaktheater? Over al deze zaken zijn geen afspraken gemaakt.

En nog even terug naar deze vrijwilliger. Het bestuur heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie geïnvesteerd in ons huidige dorpshuis: het Vestzaktheater, het oude patronaatsgebouw. Dit pand is gezellig en dorps, héél dorps. Het heeft een dorpse maat, en voldoet eigenlijk best redelijk voor de mensen die er komen. En met een investering van veel minder dan 9 miljoen kan het voor de komende 20 jaar geschikt gemaakt worden.

Wij zien het nieuwe dorpshuis in het kerkgebouw eigenlijk niet zitten, vanwege de kosten, de omvang en de onvolwassenheid. En u: bent u er zo enthousiast over dat u er €530 per persoon voor over hebt? Op 27 augustus wordt dit plan in de Raad behandeld. Stem daarom nu Nee, dit plan moet van tafel !