Raad in Son en Breugel

Donderdagavond 11 juni vond de raadsvergadering plaats van de gemeenteraad van Son en Breugel. Online, dus veel lastiger om je standpunt over te brengen en een mening te ventileren. Zeker in deze raad, waar de meerderheid meeloopt met het college. Uw weet, het college voert uit, en de raad stelt kaders en controleert. Niet in Son en Breugel. Hier controleert de meerderheid van de raad niet.

Eerste onderwerp is de overschrijdingen in kosten van het CMD. Vragen hoe het kan zijn dat de zorgkosten oplopen tot een miljoenen overschrijding in een dorp als Son en Breugel, blijven onbeantwoord. Jelle de Jong (DorpsVisie) vindt deze vragen belachelijk. Naar voren kijken is zijn devies. En nog meer geld stoppen in de bodemloze put aan de hand van een rapport dat alleen van een nieuwe structuur spreekt, en geen enkel houvast biedt hoe je op korte termijn de financiën op orde krijgt. En DorpsVisie vindt het ook belachelijk dat je verantwoording en uitleg vraagt voor ontbrekende financiële controle. De wethouder blijft lang aan het woord, motto is dat de zorg geleverd moet worden. En dat klopt, maar volgens datzelfde bureau leveren we zorg op hoog niveau en zijn de cliënten tevreden. Er ontbreken alleen financiële controles. Maar DorpsVisie vindt dat we nog genoeg reserves hebben, dus kunnen we nog wel een paar jaar miljoenen extra uitgeven. Naast een duurdere school in Breugel, een dorpshuis waar niemand van weet hoeveel dat dat gaat kosten en wat er nog meer langs komt het komende jaar. Wat een bestuur!

Nog een onderwerp komt aan de orde. De omgevingswet. Hier is door de coalitie speciaal een wethouder voor vrijgemaakt. Een extra wethouder (weer een kostenpost). Son en Breugel moeten vooroplopen, was het mantra! Inmiddels is 600.000 geïnvesteerd en kan die vrijgemaakte wethouder niet aangeven, wat op dit moment is bereikt. Wel dat we inmiddels niet meer vooroplopen op andere gemeenten, maar een matige volger zijn. En andere gemeenten hebben dat bereikt met 150.000 tot 200.000 euro. Maar het college wil meer, nog eens 150.000 euro zonder duidelijk te maken of we met dat bedrag klaar zijn. Nog een bodemloze put. En de coalitiepartijen vinden de kritiek en de vragen van de oppositie weer belachelijk. “Kost allemaal tijd”, naar voren kijken en geld uitgeven lijken ze te zeggen. Hoezo controlerende taak?

Wat echt schrijnend is in deze raad, is dat kritische vragen worden gevolgd door een persoonlijke aanval op de vragensteller! De raad heeft alweer bijna 2 jaar geleden een commissie bestuursstijl in het leven geroepen. Deze heeft de deelopdracht “hoe gaan we beter met elkaar om?” al moeten bijstellen, omdat er geen respect is tussen de raadsleden. Nu wordt er alleen gekeken naar een efficiëntere vergaderstijl. Wellicht kan dit mooie voornemen ook beter de prullenbak in, gezien de manier waarop met elkaar wordt omgegaan.

Inwoners van Son en Breugel, trek uw portemonnee maar alvast. Deze week komt de kadernota ter discussie. Het moge duidelijk zijn dat de begroting niet meer sluitend te krijgen is. De provincie heeft ook al zijn berispende vinger opgestoken. De coalitie wil bovenstaande thema’s niet aanpassen, dus kiezen we tussen geen hertenkamp, of geen bloembakken in het centrum, of trottoirs niet repareren en/of geen onderhoud aan speeltuintjes. Het gaat u persoonlijk raken. Son en Breugel stond er financieel goed voor, maar in een paar jaar is dit drastisch veranderd en zullen we weer de kosten voor onze burgers moeten verhogen. Denk na op wie u in 2022 stemt.