Financiën en nog iets anders

Voor de coalitie van DorpsVisie, CDA en PvdA-GroenLinks, was het schrikken. Onlangs stond in het ED, dat we in Son en Breugel “een serieus financieel probleem hebben, en dat er maatregelen moeten worden genomen om niet verder uit de pas te gaan lopen”.

Deze coalitie keurt vrolijk een begroting goed, en kijkt pas daarna wat er met het 1 miljoen euro tekort wordt gedaan. Bijzonder, uit de pas lopen en dat niet eens beseffen. Er wordt rustig doorgegaan met het plan voor twee scholen op de locatie de Krommen Hoek, dat 3 miljoen euro meer gaat kosten dan goede opties in het centrum van Breugel.

Dan het Dorpshuis. Binnenkort worden we geïnformeerd over het voorlopige ontwerp van een Dorpshuis in het kerkgebouw. We hebben nog geen idee wat dit best wel mooie ontwerp gaat kosten, maar er wordt nu al een voorschot genomen op de exploitatiekosten. Er komt namelijk geen beheerder. Kunt u zich dat voorstellen? Gebruikers die de exploitatie moeten gaan coördineren? Een miljoenen kostend Huis zonder beheerder, om zo de exploitatiekosten te drukken?

Onze begrotingssituatie is reden voor de provincie om ons “in de gaten te houden”. Grote investeringen doen met goedkopere alternatieven, lijkt ons daarom geen reële optie. Nou ja, tenzij we lokale lasten nog verder willen gaan verhogen.

Laten we positief afsluiten. De werkgroep Bestuursstijl timmert aan de weg om de werkverhoudingen in de raad te verbeteren, te onderzoeken of er effectiever kan worden vergaderd, en om de drempel inwoners-raadsleden te verlagen. De zgn. inloopavonden zijn een manier om dat te realiseren, en deze worden goed bezocht.

En op initiatief van de VVD hebben leden van de commissie Grondgebiedzaken een bezoek gebracht aan de bouwlocatie Planetenlaan -Eind, omdat er bezorgdheid was van omwonenden over de invulling hiervan.

Gaan kijken zegt veel meer dan alleen maar erover lezen. U zult ons wat vaker gaan zien.