Coalitieakkoord Dorpsvisie, CDA en PvdA/GL

Donderdag 28 juni hebben de drie partijen eindelijk hun coalitieakkoord aan de gemeenteraad aangeboden. Wij zijn benieuwd wat u van dit akkoord vindt.

Waarom geen inspraak ?


De kloof tussen inwoner en politiek is nog onverminderd groot. Het is aan de politiek om daar actief mee bezig te zijn en alles te doen om dit gat te dichten. Dat vereist van het gemeentebestuur dat bij nieuw te maken keuzes u als inwoner zo vroeg mogelijk wordt uitgenodigd om mee te praten over wat uw wensen zijn.  

Daarnaast is het politieke debat in ons dorp het afgelopen decennium sterk verhard. Het gaat lang niet altijd over inhoud, vaak wordt op de man gespeeld. Niet alleen tijdens politieke bijeenkomsten, maar ook in de media. 


Net als wij vinden de drie coalitiepartijen Dorpsvisie, CDA en PVDA/GL dat bovenstaande zaken een vernieuwende stijl van besturen vragen. In hun nieuwe coalitieakkoord wordt een apart hoofdstuk aan bestuursstijl besteed en het komt overal in het document terug. Hier zijn wij als VVD Son en Breugel erg blij mee. 


Maar dan moet je het als politiek wel waarmaken. De verkiezingen waren op 21 maart en na drie maanden stilte is dit nieuwe coalitieakkoord op tafel gelegd. Als startdocument bevat het zeker goede zaken, maar er staan ook vergaande uitspraken in, zoals bijvoorbeeld over Breugel Bruist. En er ontbreken nog best veel zaken die voor u als inwoner of voor onze positie in de regio erg belangrijk zijn, zoals: visie op sport, hoe kijken we aan tegen (passend) onderwijs, wat gaan we doen aan het verkeersprobleem in het dorp, visie op de regio, visie op (de kwetsbaarheid) van onze kleine ambtelijke organisatie, enzovoorts. 


Bij het schrijven van het coalitieakkoord is er met niemand contact geweest. De kans om met de zo gewenste bestuursstijl ook dit document te schrijven, is niet gepakt. U, als inwoner, vereniging of ondernemer, en ook de rest van de gemeenteraad, heeft niet kunnen meedenken of meepraten. Zo hebben de medezeggenschapsraad en schoolbestuur van de Regenboogschool uit de krant moeten lezen dat hun school mogelijk gaat verdwijnen.  


Wij, de VVD Son en Breugel, hebben vorige week in de raadsvergadering weer aangegeven dat we vinden dat iedereen mee moet kunnen praten. Dat dat in openbare, voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten, met alle belangstellenden moet gebeuren. En we hebben de coalitiepartijen opgeroepen hun coalitieakkoord als concept document op tafel te leggen.  


Ons voorstel is echter afgewezen. Er is besloten dat het nieuwe college het akkoord nu verder uitwerkt in een collegeprogramma. Het zal dus weer een tijdje stil blijven.  


Die tijd willen wij graag goed benutten. We vragen u ons te vertellen wat u van het coalitieprogramma vindt. Zodat wij uw reacties kunnen inbrengen in de gemeenteraad.  


In de bijlage vindt u het coalitieprogramma. U kunt u uw reacties kwijt via de contactbutton op deze site boven in het scherm. Wilt u ons persoonlijk spreken? Bel ons dan op 06-3342 9310 voor een persoonlijk gesprek of het maken van een afspraak.  

Wij zorgen ervoor dat u gehoord wordt. 


VVD Son en Breugel