VVD Raadsleden Gemeenteraad 2018-2022

De VVD raadsleden voor de gemeenteraad 2018-2022 zijn op 29 maart 2018 geïnstalleerd.

De coalitieonderhandelingen zijn in volle gang. Afhankelijk van de samenstelling van het college zullen Kees Vortman, Marco Pulles en Don Pasanea de VVD vertegenwoordigen in de raad.