Standpunten VVD sluiten aan bij Seniorenraad

De gemeenteraad is voor alle burgers van belang. Door de decentralisatie van rijkstaken is het gemeentelijk beleid voor veel senioren (nu al of in de toekomst) extra belangrijk geworden. Denk aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de bezuinigingen en de zelfredzaamheid, die van senioren wordt verwacht. Hoe houden de politieke partijen in hun programma’s voor de komende 4 jaar rekening met senioren? De SeniorenRaad zocht het voor u uit. (Zie bijlage)