Kerk en Bestuur

Wie de laatste tijd de lokale media heeft gevolgd, zou wel eens het beeld kunnen hebben dat de gemeente Son en Breugel de verantwoording draagt voor de sloop van de Petrus Bandenkerk. Die indruk is onjuist, en het gevolg van het politiseren van een interne kerkelijke discussie. Een korte uitleg. 


Met een brief  over de plannen voor de Petrus Bandenkerk, heeft het bisdom op 16 mei 2016 aangegeven dat men “kan instemmen met een herbestemming van het gebouw als MFA”. Verder in de zin staat: “al blijft de nadrukkelijke voorkeur van de bisschop uitgaan naar sloop van het gebouw”. Deze brief is tot op dit moment niet herroepen.


Doordat het ontwerp van het dorpshuis voor een deel op het perceel van de Petrus Bandenkerk is geprojecteerd en de wens van het bisdom tot sloop van de kerk, zijn beide partijen tot een overkomst gekomen. Hierbij is afgesproken dat het kerkbestuur verantwoording draagt voor de sloop. 


De VVD Son en Breugel heeft altijd de discussie zuiver gehouden: het kerkbestuur gaat over de kerk en het gemeentebestuur gaat over het dorpshuis. Dat er parochieleden zijn die opkomen voor behoud van de Petrus Bandenkerk, daar hebben wij alle begrip voor. Maar zij moeten zich richten tot het kerkbestuur, en niet tot het politieke bestuur.


Wij richten ons in ieder geval op de realisatie van een dorpshuis, zodat de verwachtingen die zijn ontstaan bij alle gebruikers en inwoners eindelijk gestand worden gedaan.